Istraživačka djelatnost


Bio je glavni istraživač u 12 projekata i istraživač u više projekata koje su vodili drugi istraživači. Rezultate istraživanja objavio je u 163 znanstvena i stručna rada čiji se popis prilaže u RADOVIMA.


glavni istraživač U projektiMA


Podizanje i ujednačavanje kvalitete obveznog obrazovanja u Republici Hrvatskoj (2007. - 2012). Institucija - nositelj projekta: Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja u Institutu za društvena istraživanja Zagreb. Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.


Optimizacija školske mreže u Republici Hrvatskoj (2004.-2005.). Institucija nositelj projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.


Model obveznog školovanja - studija izvodljivosti (2002.-2006.). Institucija nositelj projekta: Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, Institut za društvena istraživanja Zagreb. Naručitelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.


Decentralizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja (2003.-2004.). Institucija nositelj projekta: Hrvatski pravni centar. Naručitelj: Vlada Republike Hrvatske.


Sustav pedagoške izobrazbe učitelja predmetne nastave (1996.-2001.). Institucija nositelj projekta: Filozofski fakultet – Pedagogijske znanosti. Naručitelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.


Obrazovanje i kvaliteta života (1991.-1995.). Institucija nositelj projekta: Filozofski fakultet – Pedagogijske znanosti. Naručitelj: Ministarstvo znanosti i tehnologije i Central European University Foundation (CEU).

Obrazovanje uz rad i iz rada (1986.-1989.). Institucija nositelj projekta: Filozofski fakultet – Pedagogijske znanosti. Naručitelj: SIZ za znanstveni rad SR Hrvatske.


Istraživanje motivacije i zadovoljstva radom (1982.-1985.). Institucija nositelj projekta: Filozofski fakultet - Pedagogijske znanosti. Naručitelj: SIZ za znanstveni rad SR Hrvatske.


Konceptualizacija obrazovanja zaposlenih (1974.). Institucija - nositelj projekta: Zavod za industrijsku andragogiju Radničkog sveučilišta "Moša Pijade" u Zagrebu. Naručitelj: RSIZ usmjerenog obrazovanja.


Obrazovanje uz rad kao vid permanentnog obrazovanja u dugoročnom razvoju (voditelj dijela projekta Kadrovi i obrazovanje u dugoročnom razvoju Jugoslavije, 1973.). Institucija - nositelj projekta: Ekonomski institut - Zagreb.


Mjerenje stupnja utjecaja članova organizacije u radu organa upravljanja poduzećem (voditelj empirijskog dijela istraživanja, 1969.-1970.). Institucija nositelj projekta: Ekonomski institut - Zagreb. Naručitelj: Međunarodna organizacija rada - ILO.


Metodologija  za određivanje efekata stručnog obrazovanja na produktivnost (1967.). Institucija nositelj projekta: Jugoslovenski zavod za produktivnost rada. Beograd.


Od 1986. do 1990. godine bio je koordinatorom svih istraživanja  obrazovanja u Hrvatskoj koja su bila financirana iz republičkih sredstava.


Sudjelovao je na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i konferencijama iz područja psihologije i obrazovanja.

Školovanje
USAVRŠAVANJE
zaposlenja
NASTAVABiografija.html
IstraživaNJA
next >Bio_3.html

1

2

3

4

UREDNIK
POVJERENSTVA
INICIJATIVE
ČLANSTVA HR.
ČLANSTVA INT.Bio_3.html
< backBiografija.html

Psiholog & Pedagog

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

UČITELJSKI FAKULTET

Nagrade
ODABRANI RADOVI
OSTALOBio_4.html

Professor emeritus

Dr.sc.