Urednička djelatnost


Od 1986. do 1989. godine urednik časopisa Istraživanja odgoja i obrazovanja.

Urednik  Enciklopedije leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” (dopunski svezak, 1988. god.) za područje obrazovanja.

Bio je član uredništva časopisa Andragogija.

Rekonceptualizirao je časopis Andragogija u interdisciplinarni časopis u području obrazovanja Thélème (1991.-1994.).

Član uredništva časopisa Andragoški glasnik.

Zamjenik je glavnog urednika časopisa Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje.

Član Savjeta Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje.


Vođenje državnih povjerenstava za razvoj obrazovnog sustava


1990. vodio Komisiju za reformu obrazovnog sistema Hrvatske Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske koja je izradila Prijedlog nove koncepcije odgojno-obrazovnog sistema Republike Hrvatske.


2000.-2001. godine vodio radnu skupinu Vlade Republike Hrvatske koja je izradila strategiju razvitka odgoja i obrazovanja Hrvatske: Odgoj i obrazovanje: Bijeli dokument o hrvatskom obrazovanju.


2006. i 2007. godine vodio Vijeće za pedagoški standard RH Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koje je izradilo Državni pedagoški standard Republike Hrvatske.


Bio je član više povjerenstava u ministarstvu obrazovanja, član Matičnog povjerenstva za izbor u znanstveno - nastavna zvanja u polju psihologije, član i dopredsjednik Odbora za nastavu i studente Sveučilišta u Zagrebu.


Od 2013. do 2015. godine bio je član Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.

Inicijator osnivanja udruga i institucija


Jedan od utemeljitelja Hrvatskog andragoškog društva.


2000. godine pokrenuo osnivanje Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u kojem je bio prvim predsjednikom Znanstvenog kolegija Centra.


1992. potaknuo je osnivanje Akademije odgojnih znanosti Hrvatske, bio je njezinim potpredsjednikom u dva mandata, a u razdoblju do istupanja iz članstva bio je pročelnikom Odjela za psihologiju, sociologiju, antropologiju i kineziologiju.


Pod njegovim vodstvom Odsjek za pedagošku, psihološku i didaktičku izobrazbu nastavnika u Učiteljskom fakultetu transformiran je u Odsjek za obrazovne studije. Pročelnik Odsjeka u tri mandata.


Članstvo u domaćim strukovnim I ZNANSTVENIM  udrugama


Član je Hrvatskog psihološkog društva,

član je Hrvatskog andragoškog društva,

zaslužan član Hrvatskog društva za sustave,

počasni član Foruma za slobodu odgoja.

Od osnivanja 1992. godine do 2009. godine bio je član Akademije odgojnih znanosti Hrvatske. Od 1992. do 1996. potpredsjednik je Akademije.

Član je Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja.


Članstvo u međunarodnim znanstvenim udrugama


World Association for Educational Research – WAER ,

European Association for Research and Development in Higher Education – EARDHE.

European Society for Research on the Education of Adults - ESREA.

< backBio_2.html
next >Bio_4.html

1

2

3

4

Školovanje
USAVRŠAVANJE
zaposlenja
NASTAVABiografija.html
IstraživaNJABio_2.html
UREDNIK
POVJERENSTVA
INICIJATIVE
ČLANSTVA HR.
ČLANSTVA INT.

Psiholog & Pedagog

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

UČITELJSKI FAKULTET

Nagrade
ODABRANI RADOVI
OSTALOBio_4.html

Professor emeritus

Dr.sc.