1

Nikola Pastuović bio je nastavnik na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (ranije Filozofski fakultet - Pedagogijske znanosti), a prije toga u Centru za pedagoško osposobljavanje i istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, u znanstveno - nastavnim zvanjima od docenta do redovitog profesora u trajnom zvanju, do umirovljenja 2007. godine.


Stekao je dva doktorata znanosti (iz psihologije i pedagogije) i izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u oba područja.


Objavio je (ne računajući novinske članke, prikaze knjiga i recenzije) 162 rada. Od toga 10 knjiga, 19 poglavlja u knjigama, 2 skripta, 65 znanstvena rada i 66 stručnih radova.


Znanstveni se doprinos profesora Pastuovića nalazi se u tri istraživačka područja: 1) u istraživanju djelovanja kognitivnih i afektivnih osobina ličnosti na kvalitetu života, 2) u teoriji cjeloživotnog učenja s posebnim osvrtom na teoriju obrazovanja odraslih te 3) u znanosti o obrazovnim sustavima.


Njegova interdisciplinarna istraživanja, osobito knjiga Edukologija, doprinijela je uspostavi novog interdisciplinarnog znanstvenog polja Obrazovne znanosti u sustavu znanstvenih polja u Republici Hrvatskoj.


U sveučilišnu je nastavu uveo nekoliko novih kolegija: Teorija obrazovnih sustava, Upravljanje obrazovnim sustavom i Andragogija rada.


Bio je urednik časopisa Istraživanja odgoja i obrazovanja, rekonceptualizirao je časopis Andragogija u interdisciplinarni obrazovni časopis Thélème te bio urednikom u Enciklopediji leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" za područje obrazovanja. Bio je zamjenik glavnog urednika Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje (sada je član Savjeta). Član je uredništva časopisa Andragoški glasnik.


Jedan je od utemeljitelja Hrvatskog andragoškog društva, inicijator je osnivanja Akademije odgojnih znanosti Hrvatske te pokretač procesa osnivanja Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. 

Pod njegovim  vodstvom Odsjek za pedagošku, psihološku i didaktičku izobrazbu nastavnika u Učiteljskom fakultetu transformiran je u Odsjek za obrazovne studije. U Učiteljskom fakultetu predavao je u programima poslijediplomskih studija. U Centru za istraživanje i razvoj obrazovanja vodio je do 2012 projekt Podizanje i ujednačavanje kvalitete obveznog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Jedan je od autora poslijediplomskog studija Hrvatska obrazovna politika u europskom kontekstu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Institut za društvena istraživanja Zagreb.


Prosvjetne vlasti, odnosno Vlada RH, angažirale su profesora Pastuovića da vodi timove koji su izradili više dokumenata iz područja strateškog planiranja obrazovanja, od kojih su najvažniji:

(1990.) Prijedlog nove koncepcije odgojno-obrazovnog sistema Republike Hrvatske.

(2001.) Strategija razvitka odgoja i obrazovanja u 21. stoljeću u RH (Bijeli dokument o hrvatskom obrazovanju).

(2007). Državni pedagoški standard Republike Hrvatske.


nagrade i međunarodna priznanja.


(1982.) Godišnja nagrada "Ivan Filipović" za znanstveni rad u području obrazovanja odraslih.


(1987.) Nagrada grada Zagreba za knjigu "Edukološka istraživanja".


(1987.) Životopis objavljen u Men of Achievement, Cambridge: International biographical centre, GB.


(1999.) Psihologijska nagrada "Ramiro Bujas" za znanstveno djelo "Edukologija".


(2006.) Nominiran za međunarodnog znanstvenika godine (Međunarodni biografski centar u Cambridge-u, GB).


(2008.) Životopis objavljen u Who is Who in the World. New Providence, NJ. USA.


(2009.) Dodijeljeno počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Psiholog & Pedagog

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

UČITELJSKI FAKULTET

Professor emeritus

Dr.sc.