1

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA CITIRANIM U SEKUNDARNIM PUBLIKACIJAMA


(2011). Liessmannova teorija neobrazovanosti u znanstvenoj perspektivi. Napredak,  152, 2, str. 153-170.


(2009). Kvaliteta hrvatskog obrazovanja. Napredak, 150, 3/4, str.320-340.


(2008). Cjeloživotno učenje i promjene u školovanju. Odgojne znanosti, 10, 2, str. 253-267.


(2006). Usporedba strukture i uspješnosti srednjeeuropskog i skandinavskog obrazovanja. Sociologija sela,  44, 172/173 (2/3), str. 155-180.


(2006). Kako do društva koje uči. Odgojne znanosti, 8, 12, str.421.- 442.


(2005). Teorija kurikula, nacionalni obrazovni standard i katalozi znanja. Metodika. 6, 1, 11-21.


(2004). (zajedno s Matijević, M.) Optimalno trajanje primarnog i osnovnog obrazovanja. Napredak. 145, 4, 438-446.


(2001).   Sustav edukacijskih znanosti. Metodika, 2, 2-3, 11-24.


(1999). Pedagogija – od “praktične teorije” do “krovne” obrazovno-odgojne znanosti. Napredak, 140, 4, 407-416.


(1997).  Znanstvene paradigme u istraživanju obrazovanja i odgoja. Napredak, 138, 3, 300-306.


(1997). Trajna izobrazba učitelja. Napredak, 138, 1, 7-18.


(1994).: Doživotno obrazovanje: U potrazi za novom koncepcijom obrazovanja. Théleme, 40, 1-4, 1-12.


(1993). (zajedno s Miharija, Ž.) Prilog poznavanju odnosa obrazovanja i zadovoljstva životom. Théleme, 39, 1-4, 17-32.


(1991). Teorija kurikuluma u obrazovanju odraslih. Théleme, 37, 1, 15-26.


(1986). Ciljevi visokoškolskog obrazovanja. Filozofska istraživanja, 6, 4, 1059-1067.

(1987). Što je edukologija. Andragogija, 33, 7-9, 213-222.


(1986). Efikasnost visokog obrazovanja u Jugoslaviji. Kulturni radnik, 39, 4, 60-77.


(1985). (zajedno s Kulenović, A.) Usporedba i evaluacija nekih procesnih modela motivacije i zadovoljstva radom. Primijenjena psihologija, 6, 3-4, 225-239.


(1981). Empirijska provjera realizacije pretpostavki obrazovanja uz rad. Primijenjena psihologija, 2, 4, 181-186.


(1976). Nivo obrazovanja i samoupravno iskustvo kao determinante utjecaja u radnoj organizaciji. Revija za psihologiju, 6, 1-2, 25-34.


(1975). Industrijska andragogija i znanstveni sistem ergologije. Andragogija, 21, 1-2, 13-18.


(1972). Koncept industrijskega izobraževanja v podjetju. Organizacija in kadri, 2, 143-148.


(1971).. Distribucija utjecaja u privrednim organizacijama te problemi i tendencije u uspostavljanju njezine demokratske raspodjele. Moderna organizacija, 3-4, 277-284.


(1970). Pokušaj mjerenja stupnja utjecaja članova organizacije u radu organa upravljanja poduzeća. Revija za psihologiju, 1, 2, 79-85.


(1970). Odnos između staža na istom radnom mjestu i procjene uspješnosti te fenomen spontane selekcije radnika. Revija za psihologiju, 1, 1, 43-48.


(1967). Evaluacija efikasnosti stručnog obrazovanja u povećavanju radne sposobnosti radnika na mehaniziranom nivou proizvodnje. Obrazovanje odraslih, 13, 3-4, 28-33.


(1967). Causal analysis of the so-called leisure time of workers of different sex, age, and family status. Acta Instituti Psychologicy Universitatis Zabrabiensis, 63, 103-110.


(1964). Skala procjene kao metoda za dobivanje komparabilne mjere uspješnosti u poslu. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 15, 173-182.

2

3

4

5

6

7

8

next >Radovi_4.html
< backRadovi_2.html
KNJIGE
SKRIPTA
POGLAVLJA U KNIJZIRadovi.html
RADOVI S MEĐUNARODNOM RECENZIJOMRadovi_2.html

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA CITIRANIM U SEKUNDARNIM PUBLIKACIJAMA

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U OSTALIM ČASOPISIMARadovi_4.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA RADOVA MEĐUNARODNIH SKUPOVARadovi_5.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA  RADOVA DOMAĆIH SKUPOVARadovi_6.html
STRUČNI RADOVIRadovi_7.html

Psiholog & Pedagog

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

UČITELJSKI FAKULTET

POPIS RADOVA

Professor emeritus

Dr.sc.

ELABORATI I EKSPERTIZERadovi_8.html