1

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U OSTALIM ČASOPISIMA


(2016). Ciljevi i svrha obrazovanja odraslih u suvremenom društvu. Andragoški glasnik, 20, 1-2.


(2010). Odgoj odraslih. Andragoški glasnik, 14, 1, str. 7.-20.


(1999). Sustav trajnog obrazovanja učitelja. Zbornik učiteljske akademije u Zagrebu, 1, 1, 41-46.


(1987). Psihološki aspekti teorije edukacije. Istraživanja odgoja i obrazovanja, 7, 5-21.


(1972). Udruženi rad u reformi obrazovanja (II). Naše teme, 23, 1, 34-60.


(1971). Indiciranje prirodne selekcije kadrova na osnovi povezanosti staža i procjene rane uspješnosti. Kadrovi i rad, 1, 93-98.


(1971). Distribucija utjecaja u našim poduzećima. Naše teme, 15, 12, 2120-2137.

2

3

4

5

6

7

8

next >Radovi_5.html
< backRadovi_3.html
KNJIGE
SKRIPTA
POGLAVLJA U KNIJZIRadovi.html
RADOVI S MEĐUNARODNOM RECENZIJOMRadovi_2.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA CITIRANIM U SEKUNDARNIM PUBLIKACIJAMARadovi_3.html

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U OSTALIM ČASOPISIMA

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA RADOVA MEĐUNARODNIH SKUPOVARadovi_5.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA  RADOVA DOMAĆIH SKUPOVARadovi_6.html
STRUČNI RADOVIRadovi_7.html

Psiholog & Pedagog

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

UČITELJSKI FAKULTET

POPIS RADOVA

Professor emeritus

Dr.sc.

ELABORATI I EKSPERTIZERadovi_8.html