1

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA  RADOVA DOMAĆIH SKUPOVA


(2004). Sustav edukacijskih znanosti. U: Bežen, A. (ur.) Temeljne edukacijske znanosti i metodike nastave. Zagreb: Akademija odgojnih znanosti Hrvatske.


(2000). Psihološko objašnjenje moralnog razvoja: neke praktične implikacije. U: Cifrić, I. (ur.) Znanost i društvene promjene. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo i Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 131-144.


(1997). Koncepcija i odrednice cjeloživotnog obrazovanja i odgoja. U: J. Božičević (ur.) Obrazovanje za informacijsko društvo. Zagreb: Hrvatska akademija tehničkih znanosti i Hrvatsko društvo za sustave.20-27.


(1996). Razvoj pedagogije i obrazovnih znanosti u svijetu. U:  H. Vrgoč (ur.) Pedagogija i hrvatsko školstvo – jučer i danas, za sutra. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor. 15-23.


(1995). Razvoj i iskorištenost ljudskih resursa u Republici Hrvatskoj. U: Božićević, J. (ur.) Stvaranje stabilnog i životno prilagodljivog sposobnog hrvatskog gospodarstva. Zagreb: Hrvatsko društvo za sustave i Hrvatska akademija tehničkih znanosti. 109-117.(1993). Kvaliteta života kao kriterij održivosti razvoja - psihologijski pristup. Socijalna ekologija, 3, 471-480.


(1992). Sustavski pristup u istraživanju odgoja i obrazovanja. U: Božičević, J. (ur.) Sustavsko mišljenje. Zagreb: Hrvatsko društvo za sustave. 43-47.


(1990). Predmet pedagogike v luči interdisciplinarne analize edukacije. U: Pediček, F. (ur.) Današnja identiteta pedagoške znanosti. Ljubljana: Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani. 63-78.


(1989). Interdisciplinarna istraživanja edukacije. U: Jušić, B., Maričić, S. (ur.) Interdisciplinarnost i interprofesionalnost. Zagreb: Sciencia Yugoslavica. 229-238.


(1969). Neki faktori participacije radnika u radu organa samoupravljanja. Treći kongres psihologa Jugoslavije. Beograd: Društvo psihologa Srbije. 9-29.

2

3

4

5

6

7

8

next >Radovi_7.html
< backRadovi_5.html
KNJIGE
SKRIPTA
POGLAVLJA U KNIJZIRadovi.html
RADOVI S MEĐUNARODNOM RECENZIJOMRadovi_2.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA CITIRANIM U SEKUNDARNIM PUBLIKACIJAMARadovi_3.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U OSTALIM ČASOPISIMARadovi_4.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA RADOVA MEĐUNARODNIH SKUPOVARadovi_5.html

ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA  RADOVA DOMAĆIH SKUPOVA

STRUČNI RADOVIRadovi_7.html

Psiholog & Pedagog

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

UČITELJSKI FAKULTET

POPIS RADOVA

Professor emeritus

Dr.sc.

ELABORATI I EKSPERTIZERadovi_8.html