1

STRUČNI RADOVI


(2002). Rani odgoj u kontekstu cjeloživotnog učenja. U:  Arko Tomaić, V. (ur.) Cjeloživotnim učenjem korak bliže djetetu. Rijeka: Grad Rijeka. Str. 17-18.

(2001). (zajedno s Krizmanić,, M., Kolesarić, V.) Obrazovanje kao faktor kvalitete života. Primijenjena psihologija. Vol. 12, 3-4, str. 109-114.

(1995). Kreativnost i ideje. U: Vaić, I. (ur.) Management i poduzetništvo. Zagreb: Centar za poduzetništvo d.o.o. Mladost D.D. 100-102.

(1995). Pedagoška izobrazba učitelja i školovanje obrazovnih specijalista. U: Milat, J. (ur.) Promjene u sustavu obrazovanja nastavnika. Split: Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu. 47-60.

(1994). Što je kvaliteta obrazovanja. Kvaliteta, 1, 1, 36-38.

(1992). Metodologija reformiranja obrazovnih sustava. U: Vrgoč, H. (ur.) Prema novoj koncepciji osnovne škole u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Pedagoško-književni zbor.

(1991). (zajedno s Krizmanić, M. i Kolesarić, V.) Obrazovanje kao faktor kvalitete života. Primijenjena psihologija. 12, 3-4, 109-114.

(1991). Teorija reformi odgojno-obrazovnog sustava: Međunarodna usporedba. Napredak, 132, 4, 421-429.

(1990). Prijedlog promjena u sistemu odgoja i obrazovanja. Pedagoški rad, 45, 1, 5-24.

(1990). Andragogija i društvene promjene. Andragogija, 36, 4-6, 131-140.

(1989). Promjene u odgojno-obrazovnom sistemu Hrvatske i politika obrazovanja odraslih. Andragogija, 35, 4-6, 93-100.

(1988). Tržišna ekonomija i faktor ekonomske efikasnosti u obrazovanju. Ekonomika obrazovanja, 22, 7-8, 42-46.

(1987). Razvoj motivacije za inventivni rad. U: Golubović, M. i Mikulić, J. (ur.) Obrazovanje u funkciji inventivnog rada i tehnološkog razvoja. Zagreb: Andragoški centar. 213-220.

(1986). Edukacijski pristup razvijanju motivacije za rad. Andragogija, 13, 1-3, 29-34.

(1986). Psihosocijalni uvjeti kreativnosti odraslih. Andragogija, 32, 4-6, 115-120.

(1985). The andragogical cycle. U: Šoljan, N.N. (ur.) Adult Education in Yugoslav Society. Zagreb: Andragoški centar. 173-182.

(1985). Aktualni problemi andragoške teorije i prakse. Andragogija, 31, 4-6, 111-123.

(1982). Vrste i pokazatelji obrazovne efikasnosti. Andragogija, 28, 9-12, 371-378.

(1981). Principi i organizacija procesa učenja. U: Marković, V. (ur.) Metodičke osnove izvođenja obrazovanja u radnoj organizaciji. Zagreb: Radničko i narodno sveučilište “Moša Pijade”. 20-51.

(1981). Izbor zanimanja i kriza obrazovanja. Univerzitet danas. Beograd: Zajednica univerziteta Jugoslavije. 30-34.

(1980). Neke specifičnosti metodike obrazovanja poslovodnih kadrova. Andragogija, 26, 243-250.

(1980). Uloga poslovodnih kadrova u stvaranju psihosocijalnih pretpostavki u upravljanju poduzećem. Primijenjena psihologija, 1, 27-34.

(1980). Psihološki aspekti i pretpostavke reforme sistema usmjerenog obrazovanja. Revija za psihologiju, 10, 1-2, 95-99.

(1980). Obrazovanje zaposlenih za poslovodne funkcije. Andragogija, 26, 3-5, 111-120.

(1980). Kriza obrazovanja – uzroci i perspektive. U: Anastasovska, J. i Krajinović, L. (ur.) Naučno-tehnološka revolucija i obrazovanje u razvoju socijalističkog samoupravnog društva. Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine. 141-151.

(1979). Organizacija obrazovne funkcije u poduzeću. Andragogija, 25, 8-10, 46-54.

(1978). Planiranje obrazovanja i slobodna razmjena rada. Andragogija, 24, 10-12, 12-17.

(1977). Valorizacija i usavršavanje programa osposobljavanja za zapošljavanje. U: Maravić, Ž. (ur.) Funkcija osposobljavanja u sistemu zapošljavanja. Zagreb: Rsiz za zapošljavanje SR Hrvatske. 103-108.

(1976). Sadržaji slobodne razmjene rada u usmjerenom obrazovanju. Naše teme, 20, 2-3, 387-401.

(1975). Ciljevi odgoja i obrazovanja zaposlenih i metodologija njihove realizacije. Andragogija, 21, 6, 3-7.

(1974). Planiranje kadrova i obrazovanja. Obrazovanje i rad, 3, 64-70.

(1973). Metodološke implikacije psiholoških osnova prekvalifikacije kadrova. Organizacija i kadrovi, 5, 349-356.

(1973). Koncept obrazovanja uz rad i faktori koji ga determiniraju. U: Filipović, D. (ur.) Dostignuća i razvojni pravci andragoške teorije i prakse u Jugoslaviji. Beograd: Savez andragoških društava Jugoslavije. 42-50.

(1972). Društvene strukture i kadrovska funkcija. Kadrovi i rad, 10, 791-799.

(1972). (zajedno s Jurina, M.) Ispitivanje potreba za obrazovanjem u radnoj organizaciji. Zagreb: Andragoški centar. 19-45.

(1972). Prekvalifikacija ili reprofesionalizacija kadrova. Kadrovi i rad, 7, 511-518.

(1972). Permanentno obrazovanje i koncept osposobljavanja i usavršavanja. Andragogija, 18, 5, 20-26.

(1971). Organizacijska efikasnost u funkciji promjena političkog i privrednog sistema Jugoslavije. Moderna organizacija, 6-7, 498-507.

(1971). Organizacija samoupravljanja i organizacijska efikasnost. Ekonomski pregled, 22, 9, 533-547.

(1971). Psihologijski temelji prekvalifikacije. U: Starčević, F. (ur.) Simpozij o prekvalifikaciji.  Rijeka: Zavod za industrijsku pedagogiju.

(1970). Metode određivanja radne uspješnosti. Metode i tehnike organizacije, 12, 9, 17-24.

(1968). Model ispitivanja obrazovnih potreba u tvorničkom obrazovanju. Radnik i obrazovanje, 8,4, 16-24.

(1968). Obrazovanje andragoških kadrova za provođenje valorizacije obrazovnog rada.  Radnik i obrazovanje, 8, 1, 76-77.

(1968). Dijagnostička i funkcionalna efikasnost obrazovanja i metode za njihovo određivanje. Obrazovanje odraslih, 14, 1-2, 19-22.

(1967). Metodologija određivanja efekata stručnog obrazovanja na produktivnost. Produktivnost 9, 12, 826-834.

(1966). Primjena statističkih metoda pri valorizaciji rezultata tvorničkog obrazovanja za proizvodnju. Beograd: Jugoslovensko statističko društvo. 1-8.

(1965). Problem kriterija u industrijskoj psihologiji. U: Fulgosi, A. (ur.) Problem kriterija u psihološkoj teoriji i praksi. Zagreb: Udruženje psihologa Hrvatske. 15-21.

(1965). Plan istraživanja i problem kriterija kod valorizacije obrazovnih rezultata. Radnik i obrazovanje, 5, 5-6, 40-45.

2

3

4

5

6

7

8

next >Radovi_8.html
< backRadovi_6.html
KNJIGE
SKRIPTA
POGLAVLJA U KNIJZIRadovi.html
RADOVI S MEĐUNARODNOM RECENZIJOMRadovi_2.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA CITIRANIM U SEKUNDARNIM PUBLIKACIJAMARadovi_3.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U OSTALIM ČASOPISIMARadovi_4.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA RADOVA MEĐUNARODNIH SKUPOVARadovi_5.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA  RADOVA DOMAĆIH SKUPOVARadovi_6.html

STRUČNI RADOVI

ELABORATI I EKSPERTIZERadovi_8.html

Psiholog & Pedagog

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

UČITELJSKI FAKULTET

POPIS RADOVA

Professor emeritus

Dr.sc.