1

ELABORATI I EKSPERTIZE


(2011). Okvirni program za stjecanje nastavničkih kompetencija. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.


(2005). (zajedno s Babić, Z., Baranović, B., Bratranek, N., Račić, D.) Optimizacija školske mreže u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa.


(2005). (zajedno s Palekčić, M.) Elaborat o ustroju i programu Sveučilišnog centra za obrazovanje nastavnika.  Sveučilište u Zagrebu. Povjerenstvo za preustroj i razvoj sveučilišnih studija.


(2005).  Model obveznog školovanja - studija izvodljivosti. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja.


(2004). (zajedno s: Barbić, J., Bilandžić, D., Dragičević, A., Hraste, M., Gamulin, S., Jauk-Pinhak, M., Jerolimov, V., Ježić, M., Kamenar, B., Lišćić, B., Paar,  N., Popović, S., Pravdić, V., Pusić, E., Silobrčić, V., Stipetić, V., Sunko, D. E., Udovičić, B., Wertheimer-Baletić, A., Zelić, M.).  Skok, D. (ur.) Deklaracija o znanju – Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.


(2001). Strategija razvoja hrvatskog odgoja i obrazovanja. Staničić, S. Drandić, B. (ur.) Školski priručnik. Zagreb. Znamen. 189-200.


(1996).  Uvođenje razlikovnih programa u osnovno obrazovanje Republike Hrvatske: Koncepcija i kriteriji grupiranja učenika u programe. Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa.


(1994). Prijedlog za rekonstrukciju planova i programa pedagoško-psihološkog i metodičkog osposobljavanja i usavršavanja studenata nastavničkih fakulteta i nastavnika koji su diplomirali nenastavničke studije. Ministarstvo znanosti i tehnologije, Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu.


(1994). Model uporabe teorije razvoja programov v izobraževanju odraslih. U: Svetina, M. (ur.) Programi, oblike in metode izobraževanja odraslih. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije. 106-120.

(1994). Teoretična in metodična izhodišča razvoja programov v izobraževanju odraslih. U: Svetina, M. (ur.) Programi, oblike in metode izobraževanja odraslih. Ljubljana: Andragoški center Republike Slovenije. 62-105.


(1990). (sa suradnicima) Prijedlog osnovnih pravaca promjena u sustavu odgoja i obrazovanja. Pedagoški rad. 45, 4, 351-378.


(1986). Obrazovanje uz rad i iz rada. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 28-88.


(1980).  Efikasnost obrazovanja. U: Haladin, S. (ur.) Udruženi rad i obrazovanje. Zagreb: Zavod za prosvjetno-pedagošku službu.


(1979). Obrazovanje zaposlenih – osobitosti obrazovanja poslovodnih kadrova. U: Bezdanov, S. (ur.) Obrazovanje zaposlenih i funkcionalno osposobljavanje poslovodnih organa. Zagreb: zavod za produktivnost. 1-8 i 24-36.


(1977). Metodologija funkcionalne valorizacije obrazovanja. U: Bezdanov, S. (ur.) Utjecaj obrazovanja i tehničke kulture na ekonomski rast i produktivnost rada. Zagreb: Zavod za produktivnost. 86-108.


(1973).  Obrazovanje uz rad kao vid permanentnog obrazovanja u dugoročnom razvoju. U: Brekić, J. (ur.) Kadrovi i obrazovanje u dugoročnom razvoju Jugoslavije. Zagreb: Ekonomski institut. 155-174.


(1970). Analiza obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja kadrova za brodograđevnu industriju u Hrvatskoj. Zagreb: Zavod za unapređivanje stručnog obrazovanja SR Hrvatske i Zavod za industrijsku andragogiju Radničkog sveučilišta “Moša Pijade”.


(1968). (zajedno s Andrilović, V. i Mijatović, V.) Metode vrednovanja rezultata obrazovanja za proizvodni rad. Zagreb: Radničko sveučilište “Moša Pijade”.

2

3

4

5

6

7

8

< backRadovi_7.html
KNJIGE
SKRIPTA
POGLAVLJA U KNIJZIRadovi.html
RADOVI S MEĐUNARODNOM RECENZIJOMRadovi_2.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA CITIRANIM U SEKUNDARNIM PUBLIKACIJAMARadovi_3.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U OSTALIM ČASOPISIMARadovi_4.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA RADOVA MEĐUNARODNIH SKUPOVARadovi_5.html
ZNANSTVENI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA  RADOVA DOMAĆIH SKUPOVARadovi_6.html
STRUČNI RADOVIRadovi_7.html

Psiholog & Pedagog

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

UČITELJSKI FAKULTET

POPIS RADOVA

Professor emeritus

Dr.sc.

ELABORATI I EKSPERTIZE